1. Khóa học: Tiếng Nhật đặc biệt

  • Đăng bởi: Học Tiếng Nhật
  • Lượt xem: 2205

Đăng bởi: Học Tiếng NhậtNgày đăng: 24/09/2014 – 6:18 PM2205 Lượt xemLớp dạy “Hán tự đặc biệt” 850 chữ Lớp học buổi sáng: Thời gian học (90 phút/buổi): 12 buổi […]

Sep 24

2. Khóa học: Tiếng Nhật tổng quát

  • Đăng bởi: Học Tiếng Nhật
  • Lượt xem: 1832

Đăng bởi: Học Tiếng NhậtNgày đăng: 24/09/2014 – 6:17 PM1832 Lượt xemTrình độ N5 Lớp học:  Sơ cấp 1 Giáo trình: Minnanihongo I Thời gian học (90 phút/buổi) : 15 buổi […]

Sep 24