1. Cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật hiệu quả

  • Đăng bởi: Học Tiếng Nhật
  • Lượt xem: 4532

Cách sử dụng những trợ từ thường dùng trong tiếng Nhật. Các trợ từ thường được nói đến trong tiếng Nhật là て、に、を、は、が. Nếu ta nói đến bộ khung chính trong câu văn tiếng Nhật…

Jan 27