Mẫu câu thể thao thông dụng

  • Đăng bởi: Trí Chơn
  • Ngày đăng: 01/03/2015 - 3:29 PM
  • 3837 Lượt xem
1 . Mẫu câu Tiếng Nhật thông dụng: thể thao Tennic
2 Mẫu câu Tiếng Nhật thông dụng: thể thao Bơi lội
3 Mẫu câu Tiếng Nhật thông dụng: Nói chung

 Mẫu câu chào hỏi và thể thao

1 . Mẫu câu Tiếng Nhật thông dụng: chào hỏi
2 . Mẫu câu Tiếng Nhật thông dụng: Lâu ngày không gặp
3 . Mẫu câu Tiếng Nhật thông dụng: thể thao Bóng chày
4 Mẫu câu Tiếng Nhật thông dụng: thể thao Golf
5 Mẫu câu Tiếng Nhật thông dụng: thể thao Bóng đá

Bài học xem nhiều

Bài học liên quan