[Từ vựng tiếng Nhật] – Từ vựng N2 (951-1000)

 • Đăng bởi: Trung Nguyễn
 • Ngày đăng: 25/12/2014 - 10:34 AM
 • 4295 Lượt xem

Từ vựng tiếng Nhật trình độ N2 (từ 951 – 1000)

 • 951 大学院 だいがくいん Cao học
 • 952 大工 だいく Thợ mộc
 • 953 体系 たいけい Hệ thống,cấu tạo
 • 954 太鼓 たいこ Cái trống,trống lục lạc
 • 955 対策 たいさく Đối sách,biện pháp
 • 956 大して たいして Không…nhiều,không…lắm
 • 957 対照 たいしょう Đối chứng,đối chiếu
 • 958 体積 たいせき Thể tích
 • 959 大層 たいそう Rất,rất tốt,cường điệu,rất nhiều
 • 960 体操 たいそう Thể thao
 • 961 大分 だいぶん Nhiều,khá ,đáng kể
 • 962 題名 だいめい Tên,nhan đề
 • 963 代名詞 だいめいし Đại từ
 • 964 ダイヤグラム Giản đồ
 • 965 ダイヤモンド Kim cương
 • 966 ダイヤル Quay số
 • 967 Ͼ立 たいりつ Đối lập
 • 968 田植え たうえ Trồng cấy lúa
 • 969 絶えず たえず Liên miên,liên tục,luôn luôn
 • 970 楕円 だえん Hình e lip,hình bầu dục
 • 971 高める たかめる Tăng cường,nâng cao
 • 972 耕す たがやす Cày,bừa,cày cấy
 • 973 滝 たき Thác nước
 • 974 炊く たく Nấu,đun sôi,thổi
 • 975 焚く たく Thiêu đốt,đốt lửa
 • 976 蓄える たくわえる Tích trữ
 • 977 竹 たけ Cây tre,tre
 • 978 助かる たすかる Được giúp,được cứu sống
 • 979 只 ただ Thông thường,bình thường,đơn thuần
 • 980 但し ただし Tuy nhiên,nhưng
 • 981 畳む たたむ Xếp, gấp, gập
 • 982 立ち止まる たちどまる Đứng lại,dừng lại
 • 983 たちまち Ngay lập tức,đột nhiên
 • 984 建つ たつ Được xây dựng,mọc lên
 • 985 脱線 だっせん Chênh lệch,chệch đường
 • 986 妥当 だとう Hợp lý,đúng đắn,thích đáng
 • 987 例える たとえる So sánh,ví
 • 988 頼もしい たのもしい Đáng tin,đáng trông cậy,đáng hy vọng
 • 989 足袋 たび Loại tất có ngón của nhật
 • 990 ダブル Đôi,nhân đôi,kép
 • 991 だます Lừa,lường gạt ,man trá
 • 992 溜まる たまる Đọng lại,ứ lại,dồn lại
 • 993 ダム Dặn,đập nước,đập ngăn sông
 • 994 溜息 ためいき Tiếng thở dài
 • 995 ためらう Ngần ngại,do dự,lưỡng lự
 • 996 溜める ためる Chất đống lại,đọng lại,ứ lại,dồn lại
 • 997 だらしない Bừa bộn,luộm thuộm,lôi thôi
 • 998 足る たる Đủ
 • 999 段階 だんかい Giai đoạn
 • 1000 短期 たんき Ngắn hạn,thời gian ngắn

Học tiếng Nhật Bản

Bài học xem nhiều

Bài học liên quan