[Tiếng Nhật giao tiếp] – Chủ đề “Shitsumon: Hỏi (Chất vấn )”

  • Đăng bởi: Trung Nguyễn
  • Ngày đăng: 15/12/2014 - 11:06 AM
  • 12088 Lượt xem

Học tiếng Nhật Bản –  Shitsumon – Hỏi ( Chất vấn )

- Itsu desu ka ? - Khi nào ?
- Doko desu ka ? - Chỗ nào vậy ?
- Nani ga atta no desu ka ? - Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?
- Anata wa doo shita no desu ka ? - Anh bị làm sao vậy ?
- Dora desu ka ? - Cái nào vậy ?
- Ikura desu ka ? - Bao nhiêu tiền vậy ?
- Ikutsu desu ka ? - Bao nhiêu cái vậy ?
- Naze desu ka ? - Tại sao vậy ?
- Kono hito wa dare desu ka ? - Người này là ai vậy ?
- Ano hito wa desu ka ? - Người kia là ai vậy ?
- Kore wa dare no mono desu ka ? - Cái này của ai vậy ?
- Kore wa nan desu ka ? - Cái này là cái gì vậy ?
- Are wa nan desu ka ? - Cái kia là cái gì vậy ?
- Doo iu koto desu ka ? - Anh muốn nói cái gì ?
- Anata wa atsui desu ka ? - Anh có nóng không ?
- Anata wa samui desu ka ? - Anh có lạnh không ?
- Atsui desu ka ? - Nó có nóng không ?
- Tsumetai desu ka ? - Nó có lạnh không ?
- Katai desu ka ? - Nó có cứng không ?
- yawarakai desu ka ? - Nó có mềm không ?
- Takai desu ka ? - Nó có cao k ng ?
- Karui desu ka ? - Nó có nhẹ không ?
- Tooi desui ka ? - Nó có nhanh không ?
- Chikai desu ka ? - Nó có gần không ?
- Ima nanji desu ka ? Bây giờ là mấy giờ ?
- Kyoo wa nichiyoobi desu ka ? Hôm nay thứ mấy ?
- Kyoo wa nannichi desu ka ? - Hôm nau ngày mấy ?
- Donogurai no jikan ga kakarimasu ka ? - Mất khoảng bao nhiêu thời gian ?
- Kyori wa donogurai desu ka ? - Khoảng cách khoảng bao nhiêu ?
- Nagasa wa donogurai desu ka ? - Độ dài khoảng bao nhiêu ?
- Ookisa wa donogurai desu ka ? - Độ lớn khoảng bao nhiêu ?
- Haba wa donogurai desu ka ? - Bề ngang khoảng bao nhiêu ?
- Takasa wa donogurai desu ka ? - Chiều cao khoảng bao nhiêu ?
- Omosa wa donogurai desu ka ? - Độ nặng khoảng bao nhiêu ?
- Kore wa doo iu imi desu ka ? - Điều này ý nghĩa là gì ?
- Kora wa Eigo de nan to iimasu ka ? - Cái này tiếng Anh gọi là gì ?
- Kore wa Nigongo de nan to iimasu ka ? - Cái này tiếng Nhật gọi là gì ?
- Nihongo no wakaru hito wa imasen ka ? - Có ai biết tiếng Nhật không ?
- Eigo no wakaru hito wa imiasen ka ? - Có ai biết tiếng Anh không ?
- Anata wa Nihongo ga hanasemasen ka ? - Anh có thể nói được tiếng Nhật không ?
- Anata wa Eigo ga hanasemasen ka ? - Anh có thể nói tiếng Anh không ?
- Watashi no itte iru koto ga wakarimasu ka ? - Anh có hiểu điều tôi đang nói không ?
- Tabako o suttemo ii desu ka ? - Tôi hút thuốc được không ?
- Aketemo ii desu ka ? - Tôi mở ra được không ?
- Shimetemo ii desu ka ? - Tôi đóng lại được không ?
- Naka ni haittemo ii desu ka ? - Tôi vào bên trong được không ?
- Itadaitemo ii desu ka ? - Tôi có nó được không ?
- Okashi shimashoo ka ! - Tôi sẽ cho anh mượn nhé !
- Omise shimashoo ka ! - Tôi sẽ cho anh xem nhé !
- Sashi agemashoo ka ! - Tôi sẽ biếu anh nhé !hông ?
- Hikui desui ka ? - Nó có thấp không ?
- Omoi desu ka ? - Nó có nặng khô

Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học xem nhiều

Bài học liên quan