[Ngữ pháp tiếng Nhật] – “Thì chưa hoàn thành”

  • Đăng bởi: Trung Nguyễn
  • Ngày đăng: 21/11/2014 - 4:42 PM
  • 2714 Lượt xem

Học tiếng Nhật – Ngữ pháp tiếng Nhật chia động từ và tính từ “Thì chưa hoàn thành”

Trong tiếng Nhật, thể động từ cơ bản nhất là ở thì chưa hoàn thành. Nó khá tương đồng với thì hiện tại và tương lai của chúng ta, còn được gọi là “thì không quá khứ”. Thể chưa hoàn thành của một động từ giống với thể từ điển (được dùng làm đề mục) và không cần phải chia.

Ví dụ: Với động từ する (làm):

(私は)買い物をする ((watashi wa) kaimono o suru, (Tôi) mua sắm. / (Tôi) sẽ mua sắm).
(私は)明日勉強する ((watashi wa) ashita benkyō suru, (Tôi) ngày mai sẽ học).

Trong các tình huống, các mẫu trên của thì chưa hoàn thành không thể dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra như: “Tôi hiện đang mua sắm”. Đúng hơn, nó chỉ có thể dùng để diễn tả thói quen và những hành động khác được cho là sẽ tiếp tục trong tương lai. Nếu muốn thể hiện như câu trên, ta phải dùng thể ている.

Dạy tiếng Nhật Bản

Bài học xem nhiều

Bài học liên quan