[Từ vựng tiếng Nhật] – Từ vựng N3 ( 901-950)

 • Đăng bởi: Trung Nguyễn
 • Ngày đăng: 22/12/2014 - 10:36 AM
 • 3719 Lượt xem

Từ vựng tiếng Nhật trình độ N3 (từ 901-950)

 • 901 すなわち Có nghĩa là, cụ thể là, nghĩa là
 • 902 素晴らしい すばらしい Tuyệt vời, lộng lẫy, tráng lệ
 • 903 スピーチ Bài phát biểu
 • 904 全て すべて Tất cả, toàn bộ, hoàn toàn, nói chung, hoàn toàn
 • 905 済ませるすませる Được hoàn thành
 • 906 角 すみ Râu
 • 907 すみません(感) Xin lỗi
 • 908 為る する Để thay đổi, để được sử dụng, để đạt đến
 • 909 すると すると Về điểm ấy
 • 910 鋭い せい Chiều cao, tầm vóc
 • 911 正 せい (hợp lý) đúng sự thật, thường xuyên
 • 912 生 せい Dự thảo ,thô, chưa qua chế biến
 • 913 性 せい Giới tính
 • 914 所為 せい Nguyên nhân, lý do, lỗi
 • 915 性格 せいかく Nhân vật, tính cách
 • 916 正確 せいかく Chính xác, đúng giờ, tính chính xác, tính xác thực, tính xác thực
 • 917 世紀 せいき Thế kỷ, thời đại
 • 918 請求 せいきゅう Khiếu nại, yêu cầu, ứng dụng, yêu cầu
 • 919 税金 ぜいきん Thuế, nhiệm vụ
 • 920 清潔 せいけつ Sách
 • 921 制限 せいげん Hạn chế, hạn chế, hạn chế
 • 922 成功 せいこう Thành công
 • 923 生産 せいさん Sản xuất
 • 924 正式 せいしき Hợp thức, chính thức
 • 925 精神 せいしん Tâm trí, linh hồn, trái tim, tinh thần, ý định
 • 926 成人 せいじん Người lớn
 • 927 精々 せいぜい Nhất, tốt nhất, tối đa càng nhiều càng tốt
 • 928 成績 せいせき Kết quả, kỷ lục
 • 929 製造 せいぞう Sản xuất
 • 930 贅沢 ぜいたく Sang trọng, lãng phí
 • 931 成長 せいちょう Tăng trưởng, phát triển đến tuổi trưởng thành
 • 932 制度 せいど Hệ thống, tổ chức, tổ chức
 • 933 青年 せいねん Thanh niên
 • 934 製品 せいひん Sản xuất hàng hóa, thành phẩm
 • 935 政府 せいふ Chính phủ, hành chính
 • 936 生物 せいぶつ Nguyên liệu thực phẩm
 • 937 生命 せいめい Cuộc sống, sự tồn tại
 • 938 整理 せいり Phân loại, sắp xếp, điều chỉnh, quy định
 • 939 咳 せき Ho
 • 940 石炭 せきたん Than
 • 941  絶滅 ぜつめつ Phá hủy, sự tuyệt chủng
 • 942 責任 せきにん Nhiệm vụ, trách nhiệm
 • 943 石油 せきゆ Dầu, dầu khí, dầu hỏa
 • 944 世間 せけん Thế giới, xã hội
 • 945 説 せつ Lý thuyết
 • 946 積極的 せっきょくてき Tích cực, năng động, chủ động
 • 947 設計 せっけい Kế hoạch, thiết kế
 • 948 絶対 ぜったい Tuyệt đối, vô điều kiện
 • 949 セット Đặt
 • 950 設備 せつび Thiết bị, phương tiện, cài đặt

Học tiếng Nhật Bản

Bài học xem nhiều

Bài học liên quan