[Từ vựng tiếng Nhật] – Từ vựng N1 (851-900)

 • Đăng bởi: Trung Nguyễn
 • Ngày đăng: 18/12/2014 - 8:21 AM
 • 3237 Lượt xem

Từ vựng tiếng Nhật trình độ N1 (Từ 851-900)

 • 851 神聖 しんせい Sự thánh thiện, thiêng liêng, nhân phẩm
 • 852 親善 しんぜん Thân thiện
 • 853 真相 しんそう Sự thật
 • 854 新築 しんちく Xây dựng mới
 • 855 進呈 しんてい Trình bày
 • 856 進展 しんてん tiến triển
 • 857 神殿 しんでん Đền thờ, nơi linh thiêng
 • 858 進度 しんど Tiến độ
 • 859 振動 しんどう Dao động, độ rung
 • 860 新入生 しんにゅうせい Sinh viên năm nhất
 • 861 信任 しんにん Niềm tin, sự tự tin
 • 862 審判 しんばん Sự xét xử, phân xử, thẩm phán
 • 863 神秘 しんぴ Bí ẩn
 • 864 辛抱 しんぼう Kiên nhẫn, sức chịu đựng
 • 865 真理 しんり Sự thật
 • 866 侵略 しんりゃく Xâm lược, đột kích
 • 867 診療 しんりょう Chuẩn đoán, trị liệu, khám và chữa bệnh
 • 868 進路 しんろ Con đường thăng lên
 • 869 自覚 じかく Ý thức
 • 870 地方 じかた Khu vực, địa phương
 • 871 自我 じが Tự mình
 • 872 磁気 じき Từ tính, sức hút của nam châm
 • 873 所属 しょぞく Sự sở thuộc, trực thuộc, thuộc về
 • 874 処置 しょち Điều trị
 • 875 しょっちゅう Thường, luôn luôn, liên tục
 • 876 所定 しょてい Chỉ định, quy định
 • 877 所得 しょとく Thu thập, thu nhập
 • 878 初版 しょはん Ấn bản đầu tiên
 • 879 処罰 しょばつ Trừng phạt
 • 880 書評 しょひょう Bình luận sách
 • 881 処分 しょぶん Xử lý, trừng phạt
 • 882 庶民 しょみん Nhân dân, quần chúng
 • 883 庶務 しょむ Tổng hợp
 • 884 私用 しよう Việc riêng, việc mang tính chất cá nhân
 • 885 仕様 しよう Đặc điểm kỹ thuật, cách, phương pháp, biện pháp khắc phục (kỹ thuật)
 • 886 使用人 しようにん Người làm thuê, người giúp việc
 • 887 調べ しらべ Thanh tra, kiểm tra
 • 888 知り合い しりあい Người quen
 • 889 退く しりぞく Rút lui, lui về, về hưu
 • 890 退ける しりぞける Đánh lui, cho lui, đuổi ra, cự tuyệt
 • 891 記す しるす Ghi lại, ghi chú
 • 892 指令 しれい Chỉ thị, hướng dẫn
 • 893 代 しろ Sự thay thế, kế thừa, triều đại, thời đại
 • 894 皺 しわ Nếp nhăn, nếp gấp
 • 895 新 しん mới
 • 896 進化 しんか Tiến hóa, sự phát triển, sự tiến bộ
 • 897 殿 どの Ông , bà
 • 898 審議 しんぎ Thận trọng, cẩn trọng
 • 899 進行 しんこう Thăng tiến
 • 900 新興 しんこう Mới lên, mới phất

Học tiếng Nhật Bản

Bài học xem nhiều

Bài học liên quan