[Ngữ pháp tiếng Nhật] – “Cách sử dụng trợ từ で”

  • Đăng bởi: Trung Nguyễn
  • Ngày đăng: 24/11/2014 - 4:31 PM
  • 3691 Lượt xem

Học tiếng Nhật Bản – Ngữ pháp Cách sử dụng trợ từ

 

1. Nơi diễn ra hành động: Nó chỉ ra nơi mà hành động được diễn ra.

デパートで靴を買った。 Tôi đã mua đôi giày này ở trung tâm thương mại.
海で泳いだ。 Đã bơi ở biển.

2. Phương tiện: Nó chỉ ra cách thức,phương tiện hay dụng cụ thực hiện công việc.

バスで学校に行きます。 Tới trường bằng xe búyt.
日本語で話して下さい。 Hãy nói bằng tiếng Nhật!

3. Tổng số: Nó dược đặt sau số từ,thời gian hay số lượn tiền bạc,phạm vi.

三人でこれを作った。 3 người đã làm.
全部で千円です。 Tất cả là 1000 yên.

4. Phạm vi,tầm mức:

これは世界で一番大きいです。 Trên thế giới cái này là to nhất.
日本でどこに行きたいですか? Ổ Nhật muốn đi đâu ?

5. Giới hạn thời gian:Nó chỉ ra khoảng thời gian cho hành động diễn ra.

一時間でいけます。 Có thể đi trong 1h.
一週間でできます。 Có thể thực hiện được trong 1 tuần.

6. Chất liệu:Nó chỉ ra chất cấu thành sự vật.

豆腐は大豆で作ります。 Đậu phụ làm bằng đậu tương.
これは粘土で作ったはちです。 Cái này làm bắng đất sét.

7. Giá yêu cầu:

この本を十ドル買った。  Đã mua quyển sách này với giá 10$.
これはいくら遅れますか?

8. Nguyên nhân:Nó chỉ ra một lý do bất thường hay động cơ của hành động hay sự việc xảy ra.

風で学校を休んだ。 Vì bão nên trường nghỉ.
不注意で階段から落ちた。 Vì không chú ý nên ngã cầu thang.

 

 Học tiếng Nhật Bản

Bài học xem nhiều

Bài học liên quan