[Ngữ pháp tiếng Nhật] – Cấu trúc “Càng Càng”

  • Đăng bởi: Trí Chơn
  • Ngày đăng: 13/11/2014 - 10:49 AM
  • 5093 Lượt xem

Ngữ pháp tiếng Nhật

 

Ngữ pháp: Càng Càng

 

Mẫu câu:

① 相撲では、太っているほど有利だ
Sumo thì càng béo càng có lợi

② 値段が高いほど品物がいいとは限らない
Không hẳn cứ giá cao thì hàng tốt đâu

③ 推理小説は複雑なほど面白い
Tiểu thuyết trinh thám thì càng phức tạp càng hấp dẫn

Học tiếng Nhật

Bài học xem nhiều

Bài học liên quan