Từ điển Hán tự hay nhất

 • Đăng bởi: Trí Chơn
 • Ngày đăng: 28/02/2015 - 4:07 PM
 • 4287 Lượt xem

Hãy click vào chữ mình muốn học.

一 : NHẤT
丁 : ĐINH
下 : HẠ

 1. Phần 1
 2. Phần 2
 3. Phần 3

三 : TAM
万 : VẠN
与 : DỮ,DỰ
五 : NGŨ
互 : HỖ
天 : THIÊN

 1. Phần 1
 2. Phần 2
 3. Phần 3

不 : BẤT

 1. Phần 1    Phần 2   Phần 3   Phần 4  Phần 5
 2. Phần 6    Phần 7  Phần 8  Phần 9  Phần 10

可 : KHẢ

 1.  Phần 1
 2.  Phần 2

正 : CHÍNH

 1. Phần 1
 2. Phần 2
 3. Phần 3

丙 : BÍNH
平 : BÌNH

 1. Phần 1 
 2. Phần 2
 3. Phần 3

民 : DÂN

 1. Phần 1
 2. Phần 2
 3. Phần 3

丕 : PHI
再 : TÁI

 1. Phần 1
 2. Phần 2

百 : BÁCH
両 : LƯỠNG
亜 : Á
更 : CANH
坐 : TỌA
否 : PHỦ
画 : HỌA

 1. Phần 1
 2. Phần 2
 3. Phần 3

函 : HÀM
武 : VŨ,VÕ
昼 : TRÚ
夏 : HẠ
蚕 : TẰM
悪 : ÁC

Bài học xem nhiều

Bài học liên quan